Header Ads


Kurbağalama yüzme tekniği (Breaststroke Technique)


SW 7 KURBAĞALAMA
SW 7.1 Çıkıştan ve her dönüşten sonra yüzücü bacaklarına kadar geriye tam bir kol çekişini su
altında yapabilir. İlk kol çekiş anında tek bir kelebek ayak vuruşuna izin verilir, bunu kurbağalama
ayak vuruşu takip eder.
SW 7.2 Çıkıştantan ve her dönüşten sonra ilk kol çekişinin başlangıcından itibaren vücut
göğüs üstünde tutuluyor olmalıdır. Hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez. Yarışmanın başından
sonuna kadar yüzme döngüsü bir kurbağalama kol çekişi, bir kurbağalama ayak vuruşu şeklinde
olmalıdır. Kolların tüm hareketleri eş zamanlı ve aynı yatay düzlemde olmalı, biri diğerinden önce
hareket ediyor olmamalı.(Dalgalı hareket olmamalı)
 SW 7.3 Eller suyun altından veya üzerinden göğüs hizasında ileriye doğru aynı anda atılmalıdır.
Dönüşten önce, dönüş esnasında ve bitişteki son kulaç hariç dirsekler su altında olacaktır. Eller su
seviyesinin altından veya üzerinden geri çekilecektir. Çıkıştan ve her bir dönüşten sonraki ilk kol çekişi hariç eller kalça hizasından çok arkaya geri çekilmemelidir. SW 7.4 Her tamamlanan döngüde sporcunun başının su yüzeyini kesmesi gereklidir. Çıkış ve
her dönüşten sonra yüzücü bacaklarına kadar uzanan bir kol döngüsü yapabilir. Baş; iki kolun en
geniş yanında , eller içeri doğru çevrilmeden su yüzeyini kesmelidir.Yalnızca çıkış ve dönüşlerde vücut
suyun altındayken kelebek ayak vuruşuna ardından gelen bir kurbağa ayak vuruşuyla birlikte izin
verilir.Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı ve aynı düzlemde olmalı, biri diğerinden önce hareket ediyor
olmamalı(dalgalı hareketli olmamalı)
SW 7.5 Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışa doğru dönük olmalıdır. Makas, çırpmaya
veya aşağıya kelebek ayak vuruşuna SW 7.4 ‘teki istisna hariç izin verilmez. Ayağnn su seviyesini
geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruş olmaksızın izin verilir.
SW 7.6 Herbir dönüşte ve yarışın bitişinde dokunma su seviyesinin üzerinde veya altında her
iki elle ve eş zamanlı olmalıdır. Son kol çekişinin ki bu tam veya yarım olabilir herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmek koşulu ile dokunmadan önceki son kol çekişinden sonra baş su içinde olabilir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.